Sankt-Antonius-Kapelle, Dominikanergasse 5, 86150 Augsburg , Bundesrepublik Deutschland Tel. +49 (0)157 838 497 69, info@parohia-augsburg.de
 

Bine ați venit pe pagina Parohiei din Augsburg

20 Iulie *Sfântul Proroc Ilie*

La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Prooroc Ilie, Tesviteanul. Unul dintre cei mai importanți prooroci din Vechiul Testament, Sf.Ilie este celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă. Sfântul si marele Prooroc Ilie, înger întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide și închide cerurile, era de origine din Tesvi în Galaad. Tradiția apocrifă, care a transmis aceste detalii despre nașterea Proorocului, precizează că el era din tribul lui Aaron și deci era preot. Se spune că la nașterea sa tatăl său a văzut oameni îmbrăcați în alb învelindu-l în scutece de foc și, dându-i numele, i-au dat să mănânce o flacără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul întregii sale vieți. Încă din copilărie, ținea strict toate poruncile Legii și se ținea în permanență în fața lui Dumnezeu printr-o feciorie indiferentă, post neîncetat și rugăciune arzătoare, care îi făcură sufletul ca focul și făcură din el modelul vieții mănăstirești.
Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a virtuții, Sf. Prooroc Ilie nu a trecut la cele veșnice, ci a fost ridicat la cer fiind considerat demn de a vedea față în față slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise și de cei trei Apostoli în ziua Schimbării la față (cf. Matei 17). Sfârșitul lui Ilie este prezentat ca o minune care s-a petrecut cu puterea lui Dumnezeu, pe Care Ilie L-a slujit cu multă autoritate. Se spune că, simțind el că zilele pe pământ sunt numărate, și-a ales ca succesor pe Elisei. Atât de mare a fost personalitatea lui, încât Domnul i-a făcut această favoare de a se muta din viața aceasta pământească la viața cea cerească, fără a trece prin poarta morții. Este a doua personalitate a Vechiului Testament care s-a înălțat cu trupul la cer. Minunea a fost văzută de către ucenicul său, iar el s-a înălțat la cer pe o căruță de foc trasă de cai.
In tradiția populară, Sf.Mare Prooroc Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor și a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu de credință și curaj demn de urmat. Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire, pentru că este pomenit ca mare bărbat și erou al credinței. Fiii Bisericii Ortodoxe Române au o evlavie profundă pentru acest sfânt făcător de minuni. Există tradiții populare diferite din toate zonele geografice ale Românei, încât unitatea este cinstea deosebită care i se cuvine profetului Ilie. Oamenii cred că atunci când se întâmpla fenomene meteorologice spectaculoase, Ilie de fapt traversează cerul cu căruța lui de foc, pentru a ne ocroti. El este mereu și mereu în slujba binelui. Dreptatea si autoritatea precumpănesc în raport cu alte virtuți ale sfinților Noului Testament. Fiind unul dintre Profeții evrei, Biserica Ortodoxă îl cunoaște sub numele de Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul.

  Sursa: Wikipedia

Hramul de vară, *Cinstirea Icoanei Maicii Domnului" Prodromița" și alți Sfinți*

Slujire și bucurie, sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfântului Paisie Aghioritul.

Duminică 14 ale lunii "cuptor", credincioșii din Augsburg, au prăznuit cu bucurie întru slujire arhierească, hramul de vară al parohiei lor închinat Cinstirii Icoanei Maicii Domnului "Prodromița" și a Sfinților zilei, printre care la loc de adâncă
evlavie și cinstire se află și Sf.Paisie Aghioritul. Alegerea unui "hram de vară" a
venit din dragostea credincioșilor față de Maica Preacurată și de legatura strânsă
cu Sf. Munte Athos și chiliile din "grădina Maicii Domnului " pe care comunitatea noastră le-a ajutat de-alungul anilor. Apoi, parohia din Augsburg aflată sub ocrotirea Sf.M.Mc. Ștefan avea nevoie și de un praznic aflat într-un anotimp și o perioadă ce îngăduie bucurie și căldură din toate punctele de vedere. Dorința noastră a fost întâmpinată de Întâistătătorul eparhiei noastre, părintele nostru Mitropolit Serafim, cu bucurie și binecuvântare. Astfel că, deși departe și prins de o agendă încărcată, nu ne-a văduvit de bucuria unei liturghii arhierești și cu părintească dragoste a binecuvântat prezența la sărbătoarea noastră, a Preasfințitului Macarie, episcopul eparhiei Europei de Nord. Preasfinția sa necruțându-și puterile s-a ostenit și plecând direct după lucrările Sf.Sinod, a poposit în mijlocul nostru. Slujirea lui așezată, firea lui domoală , cuvântul cald și luminos, ne-au bucurat și ne-au așezat într-o stare duhovnicească de "tihnă aghioritică".

Într-o atmosferă de frățească dragoste ca într-o duminică în familie, a avut loc
și agapa ținută în spațiile bisericii Don Bosco, locul în care prin mijlocirile Sfinților noștri ocrotitori, dar mai cu seamă prin mijlocirea și ocrotirea Maicii Preasfinte, dorim și noi să ne aflăm sălașul de rugăciune și închinăciune. Sub grijulia supraveghere a doamnei preotese și a doamnelor din "comitetul de femei" al parohiei, toți cei prezenți s-au desfătat de alese bucate și deosebită servire.
În încheierea praznicului, ca un semn de aleasă recunoștință și în asentimentul I.p.s.Serafim, Preasfințitul Macarie i-a acordat părintelui paroh Ciprian Aurel
Suciu distincția "Crucea Nordului", mulțumind tuturor pentru frumoasa primire
și organizare, evidențiind în mod special contribuția în frumusețea liturghisirii
a corului parohiei, condus de fratele Gheorghe Lateș.
Slăvind pe Dumnezeu și recunoscători Maicii Preacurate și tuturor Sfinților, am încheiat această serbare a "hramului de vară", cu entuziasmul plin de speranță
al celui ce urmează.

Pr. Ciprian SuciuPozele sunt in lucru

Iubiți credincioși,

Slujbele se vor ține in continuare duminica alternativ în bisericile Don Bosco(DB) și Sankt Wolfgang(SW).
Amănunte găsiți în program

  Biserica Don Bosco,
  Don Bosco-Platz 1
  86161 Augsburg


  Biserica Sankt Wolfgang,
  Hornungstraße 26,
  86161 Augsburg.

având în vedere situția actuală de a sluji Sfânta Liturghie alternativ în doua biserici catolice, slujbele de PARASTAS se vor ține cu programare, numai sâmbata, la biserica din centru -Antoniuskapelle(AK)

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Pr. Ciprian Suciu
Consiliul parohial